Silverräv filmfestival

Fyra affischer till en fiktiv filmfestival med fokus på dokumentärer om äldre människor. Filmerna har olika teman: saknad, äktenskap, gemenskap och arbete.

Formgivningen är anpassad efter de två stämningsuttrycken som förenar filmerna. Humorn, som yttrar sig i illustrationerna
och loggan. Eftertänksamheten, som speglas i de vita ytorna.