”Bättre att ge regelbunden veckopeng så barnet lär sig spara, än att ge de pengar så fort de vill ha något”

”Tips till barnen, förhandla med dina föräldrar”

 

Ekonomi

Tre varianter av illustrationer till en artikel om barn och veckopeng.