Utblick

Grafisk design och illustration till Utblick (2017). Utblick är en studenttidning för Utrikespolitiska Föreningen på temat internationell politik.