Löparakademin

Löparakademin erbjuder gratis träning för ungdomar i årskurs 9. Jag utformade en övningspärm för deltagarna och en informationspärm för ledarna. Fokus låg på att göra pärmarna lättillgängliga, inspirerande och strukturerade.