Innergården - ronnebygatan

En fri tolkning av uppgiften "skapa ett reportage om en plats".
Jag har skapat ett reportage i form av en folder. Genom att veckla ut foldern får du
se fragment av vad jag såg/hörde/upplevde på platsen. Slutligen har du ett A3-ark vars baksida är en poster inspirerad utav platsen.