Rumsgestaltning

Inte uppdaterat sen början av HDK. Vår första kurs som fortfarande pågår är då Produkt -och rumsgestaltning. Det har varit en hel del workshops och modellbygge. Vilket jag inte är så van vid. Det här med att bygga med kartong är svårt, speciellt när allt jag rör vid blir snett.
Roligast tyckte jag det var när vi på en förmiddag skulle gestalta en rumslighet med hjälp olika medel. Då valde jag ett ett skogsparti med en sten där jag haft picknick. Inga raka linjer behövdes då! Skissade, skrev ut och lekte med lera.